Szanowni Państwo,

Od dnia 1 lipca 2017 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 działa w dwóch siedzibach: przy ulicy Złotej 9 lokal 3 oraz w  CLVII Liceum Ogólnokształcącym (dawne Gimnazjum nr 38) przy ul. Świętokrzyskiej 18a. Liceum udostępnia Poradni  pomieszczenie znajdujące się na parterze, w którym istnieje możliwość spotkań specjalistów z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową, diagnostyczno – terapeutyczną, zajmującą ważne miejsce w lokalnym systemie edukacyjno – wychowawczym. Swoją pomoc kierujemy do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. W realizacji zadań współpracujemy z innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

W poradni przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, uczęszczające do placówek znajdujących się w rejonie działania poradni oraz nieuczęszczające do placówek, ale zamieszkujące w rejonie działania poradni.

Zapewniamy wysoki poziom oferowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Poradnia zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy stale dążą do doskonalenia swoich umiejętności. Wszyscy pracownicy Poradni dbają o jej dobry wizerunek i przyczyniają się do tworzenia atmosfery partnerstwa, życzliwości i współpracy. Naszym naczelnym celem jest dobro dziecka i jego rodziny. Udzielamy wszechstronnego wsparcia, oferujemy różnorodne formy pomocy, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska w którym działamy. Systematycznie dążymy do poszerzania oferty świadczonych przez nas usług. Jesteśmy dobrze wyposażoną placówką, stosujemy najnowocześniejsze metody i formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Staramy się zapewnić łatwy i szybki dostęp do naszych usług.

Historia poradni

Na podstawie Uchwały nr 125/349 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście z dnia 27 grudnia 1967 roku oraz Zarządzenia nr 49 Kuratora Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy z dnia 31 października 1968 roku – Inspektorat Oświaty i Wychowania Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście powołał do życia z dn. 1 stycznia 1969 roku Dzielnicową Poradnię Wychowawczo – Zawodową, która mieściła się w lokalu przy ul. Hożej 41.

Poradnia ta obejmowała swoją działalnością całokształt poradnictwa na terenie dzielnicy. W skład Dzielnicowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej wchodziły punkty filialne, które znajdowały się przy ul. Polnej 40 i Spasowskiego4.

Inspektorat Oświaty Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście zgodnie z uchwałą nr 129/290 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście z dnia 22 marca 1972 roku filie Dzielnicowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej przy ul. Hożej 41 przekształcił z dniem 1 kwietnia 1972 roku w samodzielne placówki. Każda z Poradni istniejąca na terenie dzielnicy otrzymała status samodzielnej jednostki, a kierownik Poradni stanowisko samodzielnego kierownika.

Inspektorat Oświaty Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście z dniem 1 kwietnia 1973 roku przeniósł siedzibę Poradni Wychowawczo – Zawodowej przy ul. Spasowskiego 4 do budynku Szkoły Podstawowej nr 38 (aktualnie CLVII Liceum Ogólnokształcące) przy ul. Świętokrzyskiej 18a.