Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Grupa wsparcia dla rodziców

JEŚLI CHCESZ MĄDRZE WYCHOWYWAĆ SWOJE DZIECKO, ZAPRASZAMY  NA GRUPĘ WSPARCIA

Terminy: drugie czwartki miesiąca o godzinie 17.00

Tematyka spotkań może ulec zmianom w zależności od Państwa potrzeb.

11.X. 2018 r. – „Wspomaganie adaptacji dziecka”

08.XI. 2018 r. – „Praca z dzieckiem nadpobudliwym i niegrzecznym”.

13.XII. 2018 r. – „Jak pomóc dziecku przeżyć święta”.

10.I. 2019 r. – „Praca z dziećmi z trudnościami w nauce”.

14.II. 2019 r. – „Agresja u dzieci”.

14.III. 2019 r. – „Nieśmiałość u dzieci”.

11.IV. 2019 r. – „Dziecko a rozwód rodziców”.

9.V. 2019 r. – „Rozwijanie zdolności dziecka”.

Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9, lokal 3

Osoby prowadzące: mgr Danuta Stolarczyk i mgr Małgorzata Trojan