Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Grupa wsparcia dla nauczycieli i specjalistów

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA GRUPĘ WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI I INNYCH SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Termin:  trzecie czwartki miesiąca o godzinie 15:00 , od 18.X.2018 roku

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9, lokal 3

Osoby prowadzące: mgr Danuta Stolarczyk i mgr Małgorzata Trojan