Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

TUS i SOCJOTERAPIA - trwają zapisy na zajęcia

 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 7 – 9 lat

Termin: wtorki 15:30 – 16:30

Początek zajęć: 2 października 2018r.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10 – 13 lat

Termin: czwartki 16:00 – 17:00

Początek zajęć: 4 października 2018r.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży w wieku 14 – 19 lat

Termin: wtorki 17:15 – 18:30

Początek zajęć: 2 października 2018r.

Zapisów należy dokonywać w sekretariacie poradni do końca września, przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z prowadzącą

Osoba prowadząca: Agnieszka Bujak