Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Raz, dwa, trzy zaraz uczniem będziesz TY

Myślę, mówię i opowiadam” – warsztaty dla dzieci sześcioletnich przygotowujące do nauki czytania i pisania

 Cykl warsztatów: (4 spotkania) od lutego 2019r. do maja 2019r. (jedno spotkanie w miesiącu).

Pierwsze zajęcia 28 lutego 2019r.

Termin zajęć: czwartki 16.00 - 17.30

Liczba uczestników: 10 osób

Prowadzący: Anna Błaszczyk-Sadowska - neurologopeda, Małgorzata Sadkowska - logopeda

Zapisy w sekretariacie Poradni do 22 lutego 2019 r. tel.(22) 826-99-86