Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

„Pamięć, uwaga, grafomotoryka - kluczem do sukcesu szkolnego smyka”

Program edukacyjno-profilaktyczny „Pamięć, uwaga, grafomotoryka - kluczem do sukcesu szkolnego smyka” powstał w celu rozwoju funkcji grafomotorycznych dzieci pięcio i sześcioletnich, ich koncentracji uwagi, spostrzegania słuchowego i wzrokowego, pamięci słuchowej oraz wzrokowej a także wyobraźni i myślenia.

            W programie wykorzystywana jest muzyka i piosenki, proste wiersze, zagadki, opowiadania, nasycone emocjami i działające na wyobraźnię dzieci. Całość zajęć oparta jest na motywie Krainy Figurolandii, w której dzieją się przeróżne historie, mające zachęcić dzieci do wspólnej zabawy, zawierającej ćwiczenia ruchowe i graficzne.

            Inspiracją do aktywności ruchowej i graficznej są krótkie opowiadania i związane z nimi przeróżne zagadki, dzięki którym dzieci spostrzegają proponowane im zadania, jako ciąg dalszy zabawy, nawet słabe graficznie „zapominają” o trudnościach i nie kojarzą wykonywanej pracy z uciążliwymi dla nich sytuacjami wcześniej doświadczanymi. Mają szansę na ćwiczenie sprawności graficznej, ale także poprawienie nastroju i oceny własnych możliwości, kształtowanie poczucia sprawstwa i czerpania radości z różnych, nawet dotychczas unikanych, form aktywności.

            Opowiadania, wierszyki, zagadki zostały wymyślone i ułożone przez nas na potrzeby zajęć. 

Zajęcia kierowane są do dzieci, które:

 • Mają problemy ze skupieniem uwagi na czynnościach i w sytuacjach dla nich mniej interesujących.
 • Szybko się nużą zajęciami typowo szkolnymi.
 • Mają kłopoty z podzielnością uwagi.
 • Nie przepadają za zabawami manualnymi i graficznymi.

Drodzy Rodzice, te zajęcia będą przydatne dla Waszego dziecka, jeśli:

 • Chcecie, aby Wasze dziecko poprawiło swoją koncentrację uwagi.
 • Pragniecie poprawić jego spostrzeganie, pamięć wzrokową, twórcze i logiczne myślenie, analizę i syntezę wzrokową.
 • Wasze dziecko niechętnie rysuje i nie do końca jesteście zadowoleni z efektów jego pracy.

Sprawy organizacyjne:

 • Cykl warsztatowy składa się z 8 zajęć z dziećmi.
 • Zajęcia odbywać się będą w środy, w godzinach
  9:00 – 10.30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, ul. Złota 9 lok. 3.
 • Początek zajęć 06 marca 2019( środa )
 • Grupa warsztatowa będzie się składać z maksymalnie 8 osób.
 • Osoby prowadzące: Monika Dacewicz - psycholog i Anna Glanz – terapeuta pedagogiczny.

Zapisy pod numerem telefonu poradni: (22)  826 99 86