Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

UWAGA - DOTYCZY NABORU NA ZAJĘCIA WWR W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w dniu 10. 07. 2019 r. zakończyliśmy nabór. Dalsze zgłoszenia przyjmowane będą  jedynie na listę rezerwową.