Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Psycholog

Aby umówić się po raz pierwszy na wizytę z psychologiem w Poradni należy:

  1. Zatelefonować do poradni – 22/826 99 86 w godz. Pn. – pt. – 8:00 – 19:00 lub w sobotę 9:00 – 13:00.
  2. Poprosić o rozmowę z psychologiem opiekującym się placówką, do której uczęszcza dziecko.
  3. Podczas rozmowy telefonicznej ustalić dogodny termin (dzień i godzinę) wizyty w Poradni.
  4. Pierwsza wizyta to spotkanie psychologa z rodzicem/rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, w celu omówienia zgłoszonego problemu, ustalenia przebiegu kolejnych spotkań. W zależności od potrzeb, w tym zgłoszonego problemu ustalane są terminy wizyt dziecka w specjalistów poradni.
  5. Wizytę w poradni można także ustalić osobiście np. podczas spotkania z psychologiem w czasie jego dyżuru w placówce.

UWAGA:

  1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne (nie są wymagane skierowania).
  2. Wizytę w poradni mogą umawiać rodzice/ opiekunowie prawni dziecka oraz pełnoletni uczniowie ( w swojej sprawie).
  3. Obowiązuje rejonizacja: poradnia udziela pomocy uczniom uczęszczającym do placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
  4. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.