Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Terapia pedagogiczna

Zasady przyjmowania uczniów na zajęcia terapii pedagogicznej

Przyjęcie na zajęcia terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją i dyskalkulią odbywa się na wniosek psychologa rejonowego, na podstawie wyników badań psychologiczno-pedagogicznych - z uwzględnieniem istniejących możliwości zapewnienia pomocy ze strony naszej Poradni.

Lista dzieci skierowanych przez psychologów na te zajęcia jest zamykana po trzecim tygodniu września (dzieci zgłoszone po tym terminie oraz te, które z braku miejsc nie zostały przyjęte - trafiają na listę rezerwową i są w pierwszej kolejności przyjmowane na zajęcia w następnym roku szkolnym). Zajęcia terapii pedagogicznej rozpoczynają się na początku października.