Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

O Poradni

Historia Poradni

Na podstawie Uchwały nr 125/349 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście z dnia 27 grudnia 1967 roku oraz Zarządzenia nr 49 Kuratora Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy z dnia 31 października 1968 roku – Inspektorat Oświaty i Wychowania Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście powołał do życia z dn. 1 stycznia 1969 roku Dzielnicową Poradnię Wychowawczo – Zawodową, która mieściła się w lokalu przy ul. Hożej 41.

Poradnia ta obejmowała swoją działalnością całokształt poradnictwa na terenie dzielnicy. W skład Dzielnicowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej wchodziły punkty filialne, które znajdowały się przy ul. Polnej 40 i Spasowskiego4.

Inspektorat Oświaty Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście zgodnie z uchwałą nr 129/290 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście z dnia 22 marca 1972 roku filie Dzielnicowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej przy ul. Hożej 41 przekształcił z dniem 1 kwietnia 1972 roku w samodzielne placówki. Każda z Poradni istniejąca na terenie dzielnicy otrzymała status samodzielnej jednostki, a kierownik Poradni stanowisko samodzielnego kierownika.

Inspektorat Oświaty Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Śródmieście z dniem 1 kwietnia 1973 roku przeniósł siedzibę Poradni Wychowawczo – Zawodowej przy ul. Spasowskiego 4 do budynku Szkoły Podstawowej nr 38 (aktualnie CLVII Liceum Ogólnokształcące) przy ul. Świętokrzyskiej 18a.