Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Rejon

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 opiekuje się:

1. dziećmi w wieku od 0 do 3 lat zamieszkałymi w rejonie Poradni - psycholog Agata Kruk
2. dziećmi i uczniami uczęszczającymi do placówek edukacyjnych mających siedziby w rejonie  Poradni  (szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach placówek).