Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli dzieci przedszkolnych

„Trening słuchowy – zabawy dla dzieci 5-6 latków”

Termin: 23.01.2019r. godz. 17.00 -18.30

Prowadzące: Małgorzata Sadkowska, Anna Błaszczyk – Sadowska

 

Grupa wsparcia dla logopedów

Termin: 6 spotkań w ciągu roku szkolnego. Pierwszy termin: 27.09. 2018 r. godz. 9.00

Prowadzące: Małgorzata Sadkowska, Anna Błaszczyk – Sadowska, Anna Skoczylas

 

Grupa wsparcia dla nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych

Termin: cały rok szkolny – trzeci czwartek miesiąca godz. 15.00 /od października/

Prowadzące: Danuta Stolarczyk, Małgorzata Trojan

 

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów ze szkół ponadpodstawowych

Termin: cały rok szkolny 2018/19

Prowadzące: Dorota Żelazo, Ewa Rostańska – Ciach

 

 

 

Grupa wsparcia dla terapeutów pedagogicznych i innych osób prowadzących zajęcia korekcyjno- kompensacyjne pracujących w szkołach i przedszkolach

W ustalonych terminach

Prowadzące: Magdalena Wilkowska, Jolanta Głowacka, Anna Glanz, Marta Zawadzka

 

 

 Grupa wsparcia dla doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa oraz osób prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

Termin: 12.10.2018r, styczeń 2019r , II semestr roku szkolnego 2018/19

Prowadzące: Ewa Rostańska – Ciach

 

Szkolenie dla nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w świetle nowych przepisów

„Minowanie bez tajemnic – co zrobić aby bez problemu zdać egzamin na nauczyciela mianowanego”

Termin: II okres roku szkolnego 2018/19

Prowadzące: eksperci oświaty z listy MEN Anna Skoczylas, Grażyna Pawlik

 

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych

„ Zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej a problemy z koncentracją uwagi. Praktyczne rozwiązania.”

Termin: 10.11.2018r.

Prowadzące: Małgorzata Traczuk, Kinga Hamada