Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Doradztwo Zawodowe

Zapraszam na konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego młodzież ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych mających siedziby w rejonie działania Poradni.
Celem mojej pracy jest wspieranie uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych, pomoc w określaniu mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.

Jako doradca zawodowy:

  • pomagam uczniom wybrać zawód, profil klas w szkole ponadpodstawowej lub kierunek studiów,
  • diagnozuję preferencje zawodowe, zainteresowania oraz potencjał intelektualny,
  • proponuję uczniom różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę wyniki diagnozy zakresu doradztwa, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne oraz oczekiwania ucznia.

Ostateczna decyzja o wyborze klasy, szkoły lub kierunków studiów należy do ucznia.

Ewa Rostańska - Ciach

 

Logo sieć kreatywnych doradców zawodowych