Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

TUS z elementami TZA dla dzieci

Trening Umiejętności Społecznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji prowadzony jest w małych grupach – do 6 osób.

Przeznaczony jest dla dzieci mających trudności w wyborze właściwego zachowania w różnych sytuacjach społecznych, np. często reagujących agresywnie, nie kontrolujących swojej złości, bądź też biernie ulegających innym, nie radzących sobie z presją grupy. Trening z dziećmi prowadzony jest najczęściej na prawdziwych przykładach z życia szkolnego i pozaszkolnego uczestników grupy.

Aby trening odniósł pożądane efekty niezbędne jest regularne uczestnictwo w zajęciach.
W pierwszym semestrze przewidziano 15 spotkań po 60 minut. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1. Zajęcia prowadzi Agnieszka Bujak – psycholog, socjoterapeutka, trener Treningu Zastępowania Agresji