Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających trudności w radzeniu sobie w relacjach rówieśniczych, często popadających w konflikty, stosujących zachowania agresywne, ale też dla dzieci nieśmiałych, wycofujących się, mających trudności z konstruktywnym radzeniem sobie
z emocjami (rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie, regulowanie). Prowadzone są w małych grupach – do 6 osób.

Głównymi celami programu są:

  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych
  • zwiększenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami

Aby zajęcia przyniosły pożądane efekty niezbędne jest regularne uczestnictwo. W pierwszym semestrze przewidziano 15 spotkań po 60 minut. Zajęcia prowadzi Agnieszka Bujak – psycholog, socjoterapeutka, trener Treningu Zastępowania Agresji. Odbywać się będą raz w tygodniu na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr1.