Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

WWRD

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest formą pomocy, mającą na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Realizowane jest poprzez udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do jego potrzeb, a także udzielanie pomocy rodzinie.

ZASADY NABORU

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

REGULAMIN