Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Doradca zawodowy

mgr Ewa Rostańska – Ciach – doradca zawodowy, psycholog – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W szkole Wyższej Psychologii Społecznej uzyskała tytuł doradcy zawodowego i edukacyjnego oraz job-coacha. Ukończyła również dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Głównym celem jej pracy jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu oraz odkrywanie mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.