Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Kruk Agata

Poniedziałek - wyjście służbowe: Przedszkole nr 7 w godzinach 9-12

Wtorek - wyjście służbowe: Przedszkole nr 16 w godzinach 8.45 - 12.15

Środa - wyjście służbowe: Przedszkole nr 5 8.30 - 12.30

Czwartek - 11.30 - 18.00

Piątek wyjście służbowe: Przedszkole nr 36 w godzinach 9.00-12.00