Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Logopedzi

mgr Anna Błaszczyk – Sadowska - neurologopeda, surdologopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada również kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz trudnościami w rozwoju o różnej etiologii. W wolnym czasie lubi czytać i podróżować.

mgr Małgorzata Sadkowska – pedagog – logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi diagnozę pedagogiczną oraz terapię logopedyczną dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy.

mgr Anna Skoczylas – Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda, specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami w rozwoju, spowodowanymi między innymi mózgowym porażeniem dziecięcym czy autyzmem. Pracuje także z osobami dorosłymi, ukończyła specjalizację z zakresu neurologopedii. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka publikacji z zakresu zaburzeń mowy u dzieci i metod terapii tych zaburzeń. Ekspert wchodzący w skład komisji edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.