Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Pedagodzy

mgr Anna Glanz – oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Absolwentka pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, seminarzystka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Ukończyła studia podyplomowe na UW z zakresu wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z problemami dyslektycznymi i mającymi trudności w nauce matematyki. Specjalizuje się w diagnozowaniu specyficznych trudności w nauce. Prowadzi warsztaty dla uczniów i rodziców.

mgr Jolanta Głowacka – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Pedagogiki, Polonistyki i Podyplomowego Studium Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Autorka rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji pomocy do pracy z dziećmi.

mgr Magdalena Wilkowska - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalizacja terapia pedagogiczna, nauczanie plastyki oraz nauczanie zintegrowane. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego. Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Ponadto prowadzi warsztaty dla uczniów na temat efektywnej nauki. Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą, a także ich rodzicami. Należy do Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

mgr Marta Zawadzka – pedagog – specjalista terapii pedagogicznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Ukończyła Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, różne warsztaty i szkolenia pomocne w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz przejawiającymi zachowania trudne. Realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – część I. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… Aktualnie przebywa na urlopie.