Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Pedagog specjalny

Aleksandra Dmoch Kupczyk - pedagog, psycholog, oligofrenopedagog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Psychologii SWPS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspierania ich Rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiada uprawnienia realizatora „Szkoły dla Rodziców i Wychowów”, Programów: Spójrz Inaczej, Spotkania z Leonem,  Trening Pewności Siebie - dla ofiar przemocy rówieśniczej. Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Nauczyciel mianowany.