Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Psycholodzy

mgr Agnieszka Bujak – psycholog z wieloletnią praktyką w pracy w szkole, trener Treningu Zastępowania Agresji, Trener Umiejętności Poznawczych, socjoterapeutka. Prowadzi treningi psychologiczne, wykłady i warsztaty psychoedukacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Na terenie poradni zajmuje się głównie prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych i Treningów Umiejętności Społecznych. Jej pasje pozazawodowe to taniec i podróże, przede wszystkim wędrówki po górach.

mgr Monika Dacewicz – psycholog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja psychologia kliniczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się. Interesuję się psychologią rodziny i psychologicznymi aspektami wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mama trzech wspaniałych chłopców.

mgr Anna Dębska – psycholog. Lubi pracować z ludźmi (indywidualnie i grupowo). Jest w trakcie szkolenia by uzyskać certyfikat psychoterapeuty. Kończy studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Umie dobrze organizować pracę. Pociągają ją nowe wyzwania. Stara się wnikliwie analizować każdą sytuację, dostrzegać plusy i minusy, by dostosować do nich podejmowane działania. Jest twórcza i wesoła. Jej pasją jest fotografia.

mgr Dorota Głowacka - psycholog, z wykształcenia także pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Staż podyplomowy zrealizowała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie pracując z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i całościowymi zaburzeniami w rozwoju jak też w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych "Synapsis" współpracując z dorosłymi. W poradni specjalizuje się  w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie oceny rozwoju, diagnozy trudności szkolnych, psychoprofilaktyki i rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Chętnie wspiera rodziców w obliczu trudności opiekuńczo-wychowawczych. Od lat zawodowo zajmuje się tematyką diagnozy i wsparcia psychologicznego dziecka krzywdzonego i wspieraniem rodzicielstwa zastępczego. Współpracuje także, jako mediator oświatowy. 

mgr Izabela Faryna – psycholog i psychoterapeuta. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. W trakcie studiów magisterskich uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i osobowości. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Aktualnie najbardziej pasjonuje się psychoterapią humanistyczną oraz wspieraniem rodziców w budowaniu bezpiecznych więzi z dziećmi.

mgr Maria Kołodziejak – Pecht – psycholog. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna. Jej praca zawodowa zawsze związana była z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Agata Kruk – psycholog, specjalność psychologia rozwojowa i wychowawcza. Ma doświadczenie w pracy z uczniami ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia rozwijające dla dzieci przedszkolnych oraz warsztaty dla rodziców i dzieci. W wolnych chwilach lubi malować i projektować ozdoby. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii klinicznej dziecka i jego rodziny na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Katarzyna Kulpa-Kielar - psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwesytetu Warszawskiego, specjalizacja psychologia kliniczna dziecka. Ukończyła liczne kursy i szkolenia pomocne w pracy z dziećmi. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-7 lat. W wolnych chwilach lubi podróżować

mgr Małgorzata Lipińska – Białach – psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, posiada specjalizację w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej. Od 1998 r. dyrektor Poradni. Prowadzi indywidualną terapię psychologiczną oraz warsztaty dla młodzieży i rodziców. Posiada uprawnienia trenera Wideotreningu Komunikacji. Nauczyciel dyplomowany.

mgr Aleksandra Litwińska –  psycholog. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, które są pomocne w pracy z dziećmi.  W wolnych chwilach lubi podróżować.

mgr Ewa Rostańska – Ciach – psycholog – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, na którym studiowała specjalizację kliniczną i wychowawczą dzieci i młodzieży. W szkole Wyższej Psychologii Społecznej uzyskała tytuł doradcy zawodowego i edukacyjnego oraz job-coacha. Ukończyła również dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Głównym celem jej pracy jest wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu oraz odkrywanie mocnych stron, talentów i predyspozycji uczniów.

mgr Danuta Stolarczyk – psycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 2 do 15 roku życia i ich rodzicami. W praktyce stara się łączyć pracę zawodową z hobby, którym jest pomoc dzieciom. Posiada uprawnienia mediatora sądowego do spraw rodzinnych. W chwilach wolnych interesuje się turystyką, muzyką, filmem i dobrą literaturą. Kocha psy.

mgr Małgorzata Trojan – psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja psychologia rozwojowa i wychowawcza. Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego. Na terenie szkól, przedszkoli i Poradni prowadzi zajęcia dla dzieci i ich rodziców. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, autorka artykułów w Biuletynie PTD.

mgr Dorota Żelazo – psycholog, posiada certyfikat z muzykoterapii i psychodramy. Ma doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi. Lubi taniec i fotografię.