Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Warszawie

Terapeuci SI

mgr Kinga Hamada – pedagog specjalny,  terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne praksji; Diagnoza i terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem; Ocena i usprawnianie funkcji wzrokowych; Diagnoza i terapia wzroku dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; Terapia ręki. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz prowadzi warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

mgr Małgorzata Traczuk – terapeuta metody integracji sensorycznej. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz wiele form doskonalenia zawodowego pomocnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej.