W krainie grafobajek – dla dzieci z klas „0”

Opracowany przez nas program edukacyjno-profilaktyczny „W Krainie Grafobajek” powstał w trosce o jak najlepszą i bezstresową stymulację rozwoju funkcji grafomotorycznych dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej.

W Programie wykorzystujemy muzykę oraz wybrane, nasycone emocjami i działające na wyobraźnię, bajki z całego świata, tak aby zachęcić dzieci do wspólnej, zawierającej ćwiczenia ruchowe i graficzne zabawy, ale także do refleksji i wyrażania emocji.

Nawiązujące do treści bajek zajęcia warsztatowe mają na celu dostarczenie dzieciom radości oraz stworzenie sytuacji sprzyjających osiągnięciu przez nie gotowości szkolnej. Mamy nadzieję, że udział Państwa dzieci w programie „W Krainie Grafobajek przyniesie długofalowe, pozytywne efekty, a w ich pamięci pozostanie miłym przeżyciem.

 

Prowadzące: Ewa Lepianko, Jolanta Głowackapedagodzy

Planowane terminy:

soboty: 17.03.2018, 24.03.2018, 7.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018

w godzinach: 10.00 – 11.30

Miejsce zajęć:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9 lok 3

Spotkanie organizacyjne z rodzicami: 13.03.2018 r. (wtorek) godz. 17.30

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny

do 9 marca 2018 r. pod numerem: (22) 826-99-86.

Stres pod kontrolą dla uczniów w wieku 15 – 19 lat

W trakcie warsztatów będziemy oglądać film i rozmawiać na temat stresu.
Chętni będą mieli możliwość przećwiczenia technik relaksacyjnych.
Termin warsztatów: 10.02.2018 r. (sobota) w godz.: 9.30-12.30
Zapisy: telefoniczne pod numerem 22 826 99 86 przez sekretariat Poradni (decyduje kolejność zgłoszeń)
Osoby prowadzące: mgr Dorota Żelazo, mgr Izabela Faryna
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Warszawie
Adres: ul. Złota 9 lok.3
Telefon: 22 826 99 86

„Jak efektywnie się uczyć?” warsztaty dla uczniów klas VII

Przyjdź, jeśli chcesz:

 • poprawić koncentrację uwagi
 • poznać techniki efektywnego uczenia się
 •  usprawnić swoją pamięć
 • lepiej rozumieć czytany tekst
 •  dowiedzieć się, jak przyspieszyć tempo czytania

Planowanych jest 5 spotkań, zajęcia będą odbywać się w ferie zimowe (w pierwszym tygodniu)

15, 16, 17, 18 i 19 stycznia 2018r. w godzinach od 11:00 do 13:00

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w Warszawie przy ul. Złotej 9, lokal 3.

Warsztaty prowadzą pedagodzy: Magdalena Wilkowska, Jolanta Głowacka

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Poradnią
tel. 22 826 – 99 – 86

Liczba miejsc znacznie ograniczona
(tylko 10 miejsc)

Jak skutecznie przygotować się do odpowiedzi ustnej, sprawdzianu, egzaminu, prezentacji.

Zapraszamy na warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, Warszawa, ul. Złota 9

osoby prowadzące: Jolanta Głowacka, Ewa Lepianko

termin: 22. 01. 2018 – 26. 01. 2018,  godz. 9.00 – 11.30

obowiązują zapisy, osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny tel. (22) 8269986

Jeżeli:
• masz trudności w uczeniu się,
• odczuwasz bezsilność, nie wierzysz, że można coś zmienić w tej sytuacji,
• odczuwasz silny stres w sytuacjach szkolnych, takich jak: odpowiedzi ustne, prezentacja, sprawdzian wiadomości itp.,
• nie pamiętasz treści, których uczyłeś się wcześniej.

Jesteś zainteresowana(y):
• poprawieniem wyników w nauce;
• porozmawianiem z innymi, którzy mają podobne kłopoty;
• poznaniem wybranych technik i metod uczenia się;
• poznaniem, odmiennych od tradycyjnych, sposobów robienia notatek;
• poznaniem metod radzenia sobie ze stresem;
• spędzeniem czasu miło i pożytecznie.

 

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI w wieku od 2 do 8 lat

To cykl 6 spotkań z psychologami

 

Zajęcia przeznaczone są dla Rodziców

 • którzy mają problemy z wychowywaniem dzieci
 • którzy nie zawsze konsekwentnie postępują ze swoimi dziećmi

Początek zajęć 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00

prowadzą: mgr Danuta Stolarczyk i  mgr Małgorzata Trojan

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny  (22)  826-99-86

Grupa wsparcia dla RODZICÓW

Rodzicu, jeżeli chcesz mądrze wychowywać swoje dziecko – ZAPRASZAMY NA GRUPĘ WSPARCIA.

Spotkania będą się odbywały w drugie czwartki miesiąca o godz. 17.00.

Proponujemy następujące tematy spotkań:
12. X. 2017 r. – „Wspomaganie adaptacji dziecka”
09. XI. 2017 r. – „Praca z dzieckiem nadpobudliwym i niegrzecznym”.
14. XII. 2017 r. – „Jak pomóc dziecku przeżyć święta”.
11. I. 2018 r. – „Praca z dziećmi z trudnościami w nauce”.
08. II. 2018 r. – „Agresja u dzieci”.
08. III. 2018 r. – „Nieśmiałość u dzieci”.
12. IV. 2018 r. – „Dziecko a rozwód rodziców”.
10. V. 2018 r. – „Rozwijanie zdolności dziecka”.

Tematyka zajęć może ulec zmianie w zależności od Państwa potrzeb.

Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9, lokal 3
Osoby prowadzące: mgr Danuta Stolarczyk (psycholog) i mgr Małgorzata Trojan (psycholog).

 

Zabawy i ćwiczenia stymulujące mowę i myślenie dzieci

Termin spotkań: poniedziałki, godz. 15.00 (listopad-maj), zgłoszenia do 30.10.2017r. pod nr telefonu 22 /8269986

Rodzicu, jeżeli:

 • twoje dziecko jest uczniem/ uczennicą szkoły podstawowej, kl. 1 – 2,
 • ma trudności z wypowiedziami ustnymi, słownictwem, stosowaniem prawidłowych form gramatycznych,
 • wymaga doskonalenia umiejętności słuchania i zapamiętywania informacji,
 • odczuwa lęk przed odpowiedziami ustnymi w szkole,
 • próbuje pokonać trudności, ale potrzebuje pomocy.

SERDECZNIE ZAPRASZAM TWOJE DZIECKO do udziału w zajęciach edukacyjno – terapeutycznych.

Celem zajęć będzie zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka podczas pracy na lekcjach i w domu, poprzez:
• wzbogacanie i rozumienie mowy – nazywanie rzeczy, zjawisk, emocji, sytuacji,
• kontakt z żywym słowem i tekstami literackimi,
• praktyczne ćwiczenia umiejętności swobodnego układania zdań i krótkich wypowiedzi (dialog, opis, opowiadanie),
• trening mowy potocznej w różnych sytuacjach codziennego życia (w tym zwroty grzecznościowe),
• budzenie świadomości i intuicji językowej niezbędnej w rozumieniu tekstów (zwroty frazeologiczne, przenośnie).

Zajęcia są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.

 organizator:    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1,  Warszawa, ul. Złota 9

prowadzenie:   mgr Ewa Lepianko – terapeuta

 

Terapia ręki dla dzieci leworęcznych

Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki godz. 16.00 (60 min)
Prosimy o telefoniczne zgłoszenia do 15.11.2017r.

Celem zajęć jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych i wspomaganie procesu nauki szkolnej poprzez:

 • rozwijanie sprawności manualnej (wzmacnianie motoryki dłoni i poprawa płynności i elastyczności ruchów mięśni dłoni i nadgarstka, obniżanie napięcia mięśniowego),
 • rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyobraźni kinestetyczno-wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej i kierunkowej,
 • ćwiczenia grafomotoryczne ukierunkowane na podnoszenie walorów grafiki i estetyki pisma,
 • przekazanie rodzicom wiedzy na temat możliwości  wspomagania dziecka (indywidualne porady, spotkanie tematyczne, materiałów do ćwiczeń).

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, Warszawa, ul. Złota 9

Osoba prowadząca: mgr Ewa Lepianko (terapeuta pedagogiczny)
tel.022/8269986
Zajęcia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

ZAJĘCIA ZABAWOWE DLA RODZICÓW I DZIECI W WIEKU 5, 6 LAT

 • Propozycje wspólnych zabaw,
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka,
 • Wzmacnianie relacji rodzic-dziecko.

Termin: 28.10.2017r. (sobota), godz. 9.30-12.00
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9, lok. Nr 3
Osoby prowadzące: psycholog Izabela Faryna, psycholog Agata Kruk
Zapisy: osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  (tel. 22 826 99 86) lub bezpośrednio w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 do 25.10.17r.

DOBRZY NA STARCIE – SZKOŁA JUŻ WOŁA

Celem zajęć jest:

 • Pomoc w przygotowaniu się do podjęcia trudnej nauki pisania i czytania poprzez ciekawe zabawy grupowe, różnorodne ćwiczenia usprawniające analizatory wzrokowy i słuchowy.
 • Kształtowanie świadomości fonologicznej.
 • Ćwiczenie i doskonalenie orientacji w prawej i lewej stronie ciała, schemacie własnego ciała, orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie aktywności umysłowej, logicznego myślenia i matematycznych umiejętności.
 • Usprawnianie grafomotoryki.

Zajęcia będą się odbywać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, przy ulicy Złota 9 lok. 3

Terminy zajęćkażdy czwartek, godzina 17.45 – 18.45, począwszy od 09 listopada 2017roku.
Prowadzenie – mgr Anna Glanz – pedagog terapeuta

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojego udziału pod numerem telefonu poradni: (22) 826 99 86.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.