JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI w wieku od 2 do 8 lat

To cykl 6 spotkań z psychologami

 

Zajęcia przeznaczone są dla Rodziców

 • którzy mają problemy z wychowywaniem dzieci
 • którzy nie zawsze konsekwentnie postępują ze swoimi dziećmi

Początek zajęć 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00

prowadzą: mgr Danuta Stolarczyk i  mgr Małgorzata Trojan

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny  (22)  826-99-86

Grupa wsparcia dla RODZICÓW

Rodzicu, jeżeli chcesz mądrze wychowywać swoje dziecko – ZAPRASZAMY NA GRUPĘ WSPARCIA.

Spotkania będą się odbywały w drugie czwartki miesiąca o godz. 17.00.

Proponujemy następujące tematy spotkań:
12. X. 2017 r. – „Wspomaganie adaptacji dziecka”
09. XI. 2017 r. – „Praca z dzieckiem nadpobudliwym i niegrzecznym”.
14. XII. 2017 r. – „Jak pomóc dziecku przeżyć święta”.
11. I. 2018 r. – „Praca z dziećmi z trudnościami w nauce”.
08. II. 2018 r. – „Agresja u dzieci”.
08. III. 2018 r. – „Nieśmiałość u dzieci”.
12. IV. 2018 r. – „Dziecko a rozwód rodziców”.
10. V. 2018 r. – „Rozwijanie zdolności dziecka”.

Tematyka zajęć może ulec zmianie w zależności od Państwa potrzeb.

Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9, lokal 3
Osoby prowadzące: mgr Danuta Stolarczyk (psycholog) i mgr Małgorzata Trojan (psycholog).

 

Zabawy i ćwiczenia stymulujące mowę i myślenie dzieci

Termin spotkań: poniedziałki, godz. 15.00 (listopad-maj), zgłoszenia do 30.10.2017r. pod nr telefonu 22 /8269986

Rodzicu, jeżeli:

 • twoje dziecko jest uczniem/ uczennicą szkoły podstawowej, kl. 1 – 2,
 • ma trudności z wypowiedziami ustnymi, słownictwem, stosowaniem prawidłowych form gramatycznych,
 • wymaga doskonalenia umiejętności słuchania i zapamiętywania informacji,
 • odczuwa lęk przed odpowiedziami ustnymi w szkole,
 • próbuje pokonać trudności, ale potrzebuje pomocy.

SERDECZNIE ZAPRASZAM TWOJE DZIECKO do udziału w zajęciach edukacyjno – terapeutycznych.

Celem zajęć będzie zapobieganie trudnościom szkolnym dziecka podczas pracy na lekcjach i w domu, poprzez:
• wzbogacanie i rozumienie mowy – nazywanie rzeczy, zjawisk, emocji, sytuacji,
• kontakt z żywym słowem i tekstami literackimi,
• praktyczne ćwiczenia umiejętności swobodnego układania zdań i krótkich wypowiedzi (dialog, opis, opowiadanie),
• trening mowy potocznej w różnych sytuacjach codziennego życia (w tym zwroty grzecznościowe),
• budzenie świadomości i intuicji językowej niezbędnej w rozumieniu tekstów (zwroty frazeologiczne, przenośnie).

Zajęcia są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.

 organizator:    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1,  Warszawa, ul. Złota 9

prowadzenie:   mgr Ewa Lepianko – terapeuta

 

Terapia ręki dla dzieci leworęcznych

Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki godz. 16.00 (60 min)
Prosimy o telefoniczne zgłoszenia do 15.11.2017r.

Celem zajęć jest profilaktyka niepowodzeń szkolnych i wspomaganie procesu nauki szkolnej poprzez:

 • rozwijanie sprawności manualnej (wzmacnianie motoryki dłoni i poprawa płynności i elastyczności ruchów mięśni dłoni i nadgarstka, obniżanie napięcia mięśniowego),
 • rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyobraźni kinestetyczno-wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej i kierunkowej,
 • ćwiczenia grafomotoryczne ukierunkowane na podnoszenie walorów grafiki i estetyki pisma,
 • przekazanie rodzicom wiedzy na temat możliwości  wspomagania dziecka (indywidualne porady, spotkanie tematyczne, materiałów do ćwiczeń).

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, Warszawa, ul. Złota 9

Osoba prowadząca: mgr Ewa Lepianko (terapeuta pedagogiczny)
tel.022/8269986
Zajęcia są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

ZAJĘCIA ZABAWOWE DLA RODZICÓW I DZIECI W WIEKU 5, 6 LAT

 • Propozycje wspólnych zabaw,
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka,
 • Wzmacnianie relacji rodzic-dziecko.

Termin: 28.10.2017r. (sobota), godz. 9.30-12.00
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Złota 9, lok. Nr 3
Osoby prowadzące: psycholog Izabela Faryna, psycholog Agata Kruk
Zapisy: osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  (tel. 22 826 99 86) lub bezpośrednio w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 do 25.10.17r.

DOBRZY NA STARCIE – SZKOŁA JUŻ WOŁA

Celem zajęć jest:

 • Pomoc w przygotowaniu się do podjęcia trudnej nauki pisania i czytania poprzez ciekawe zabawy grupowe, różnorodne ćwiczenia usprawniające analizatory wzrokowy i słuchowy.
 • Kształtowanie świadomości fonologicznej.
 • Ćwiczenie i doskonalenie orientacji w prawej i lewej stronie ciała, schemacie własnego ciała, orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie aktywności umysłowej, logicznego myślenia i matematycznych umiejętności.
 • Usprawnianie grafomotoryki.

Zajęcia będą się odbywać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie, przy ulicy Złota 9 lok. 3

Terminy zajęćkażdy czwartek, godzina 17.45 – 18.45, począwszy od 09 listopada 2017roku.
Prowadzenie – mgr Anna Glanz – pedagog terapeuta

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojego udziału pod numerem telefonu poradni: (22) 826 99 86.
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Nie -Typowe Warsztaty Ortograficzne

Siódmoklasisto, zapraszamy na te zajęcia, jeżeli:

 • masz kłopoty z prawidłową pisownią ortograficzną, a wydaje Ci się, że już próbowałeś/próbowałaś wszystkich możliwych sposobów w nauce ortografii,
 • chcesz rozwijać swoją kreatywność i twórcze myślenie,
 • zmniejszyć stres towarzyszący uczeniu się – przede wszystkim pisaniu (np. na klasówkach, samodzielnych pracach),
 • podnieść samoocenę i nabrać wiary we własne możliwości!

 Rodzicu, te zajęcia pomogą Twojemu dziecku, jeżeli:

 • niepoprawność ortograficzna wpływa negatywnie na oceny jego szkolnych prac pisemnych, klasówek, kartkówek itd.,
 • znajomość zasad pisowni nie jest w pełni usystematyzowana,
 • brakuje nawyku autokontroli i autokorekty zapisu,
 • brakuje już pomysłów jak zmotywować dziecko do samodzielnej pracy i pokonywania trudności w pisaniu.

 SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • cykl warsztatowy składa się z 10 zajęć dla uczniów oraz z dwóch spotkań z rodzicami – organizacyjnego i podsumowującego zajęcia,
 • zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 15.30 – 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie, przy ul. Złotej 9 lok. 3,
 • grupa warsztatowa to maksymalnie 9 uczestników.

 osoby prowadzące: Anna Glanz i Jolanta Głowacka – pedagodzy-terapeuci

 ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU PORADNI: (22) 826-99-86 do 3 października 2017r.

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

 • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
 • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia
  w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.

ZAJĘCIA DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH I RODZICÓW

Jeżeli Twoje dziecko:

 • nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami,
 • niechętnie się bawi z innymi
 • często jest smutne
 • nieśmiałe
 • ma 5-7 lat

Zgłoś je na bezpłatne zajęcia

miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, ul. Świętokrzyska 18 a, telefon 022 826 99 86

czas: w czwartki o godzinie 17.30, planowanych jest 6 spotkań,

dzieci: rozpoczęcie zajęć  16 III 2017 r.

rodzice: pierwsze spotkanie 9 III 2017 r.

prowadzące: A. Dębską (psycholog) i M. Trojan (psycholog)

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Warsztaty twórczego myślenia dla uczniów kl. V-VI

czas trwania: 5 kolejnych wtorków,

pierwsze spotkanie: 14 III 2017r., godz. 17.00,

miejsce :Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Warszawie, ul Świętokrzyska 18 a.

odbiorca: uczniowie  klas  V lub VI , rodzice

prowadzące: M. Kołodziejak-Pecht i M. Trojan.

zapisy telefoniczne: 22- 826 99 86

zajęcia pozwolą: 

 • Ćwiczyć koncentrację uwagi,
 • Poznać niezwykłe sposoby zapamiętywania,
 • Lepiej rozwiązywać różne zagadnienia naukowe.