Dokumenty

Statut Poradni

Folder


Orzecznictwo

Rodzaje orzeczeń – informacje dla rodziców

Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

DRUK – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna szkoła

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole

Orzecznictwo o potrzebie nauczania indywidualnego oraz obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

DRUK – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna szkoła

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole

Orzecznictwo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Druk – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole

DRUK – Opinia pedagogiczna szkoła

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju

DRUK – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole


Terapia pedagogiczna – zasady przyjmowania na zajęcia

Zasady przyjmowania uczniów na zajęcia terapii pedagogicznej


Integracja sensoryczna

Diagnoza

Dokumenty do wypełnienia przez rodziców/ opiekunów, którzy chcą zgłosić dziecko na diagnozę z zakresu integracji sensorycznej. Uzupełnione kwestionariusze należy złożyć w sekretariacie Poradni.

Zasady przyjęcia na diagnozę
Kwestionariusz Wywiadu
Kwestionariusz Sensomotoryczny

Terapia

Zasady przyjęcia na zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej


Psycholog

Aby umówić się po raz pierwszy na wizytę z psychologiem w poradni należy


Logopeda – zasady przyjmowania na zajęcia

Zasady przyjmowania pacjentów na zajęcia logopedyczne