Dokumenty

Statut Poradni

Folder


Orzecznictwo

Rodzaje orzeczeń – informacje dla rodziców

Orzecznictwo o potrzebie kształcenia specjalnego

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

DRUK – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna szkoła

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole

Orzecznictwo o potrzebie nauczania indywidualnego oraz obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ORZECZENIA O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO ORAZ INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DRUK – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna szkoła

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole

Orzecznictwo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

PROCEDURY DOTYCZĄCE WYDAWANIA ORZECZEŃ O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

DRUK – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju

PROCEDURA DOTYCZĄCA WYDAWANIA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

DRUK – Zaświadczenie lekarskie

DRUK – Opinia pedagogiczna przedszkole


Terapia pedagogiczna – zasady przyjmowania na zajęcia

Zasady przyjmowania uczniów na zajęcia terapii pedagogicznej


Integracja sensoryczna

Diagnoza

Dokumenty do wypełnienia przez rodziców/ opiekunów, którzy chcą zgłosić dziecko na diagnozę z zakresu integracji sensorycznej. Uzupełnione kwestionariusze należy złożyć w sekretariacie Poradni.

Zasady przyjęcia na diagnozę

Kwestionariusz Wywiadu

Kwestionariusz Sensomotoryczny

Terapia

Zasady przyjęcia na zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej


Psycholog

Aby umówić się po raz pierwszy na wizytę z psychologiem w poradni należy


Logopeda – zasady przyjmowania na zajęcia

Zasady przyjmowania pacjentów na zajęcia logopedyczne