Licea ogólnokształcące

TELEFON PSYCHOLOG 
XI  im M. Reja, ul. Królewska 19 Plac Małachowskiego 1 22-827-69-08 D. Żelazo
XVII  im. A. F. Modrzewskiego, ul. Elektoralna 5/7 22-620-23-31 22-620-38-33 M. Kołodziejak – Pecht
XVIII im. J. Zamoyskiego, ul. Smolna 30 22-827-89-49

D. Żelazo

LVIII  im. K. Baczyńskiego, ul. Górnośląska 31 22-628-68-03 M. Lipińska – Białach
LXXXIII, ul. Konopczyńskiego 4 22-826-43-80 D.  Żelazo
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II° im. Z. Brzeskiego, ul. Miodowa 22c 22-831-16-23 A. Litwińska
XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, ul. Świętokrzyska 1 22-827-95-77/ 22-827-95-77 fax D. Żelazo
 CLVII Liceum Ogólnokształcące z klasami gimnazjalnymi nr 157 im Marii Skłodowskiej Curie, ul. Świętokrzyska 18a  22 826 97 92 / 22 827 74 83  A. Litwińska